Monitoring krevního tlaku a srdeční akce


Provádíme  24hodinovou monitoraci krevního tlaku i EKG v podmínkách běžného dne nemocného k posouzení kolísání hodnot tlaku, účinnosti antihypertenzní terapie, diagnostice závažnosti poruch srdečního rytmu popřípadě v rámci diferenciální diagnostiky prekolapsových stavů.

 

Pokračovat níže

Objednejte se

Objednejte se