Chirurgie nohy

Všichni naši lékaři oboru ortopedie operují. Nabízíme operace prováděné ambulantně v místní anestezii, některé výkony provádíme v režimu jednodenní chirurgie a rozsáhlejší jako jsou artrokopie, kloubní náhrady případně osteotomie za hospitalizace v nemocnicích. Zákrokový sálek máme přímo v ORP Centru na Národní. Zde se specializujeme na chirurgii nohy, chirurgii ruky a na nanoskopické zákroky především na kolenních kloubech. 

Pokračovat níže

CO JE CHIRURGIE NOHY?

Nohou v tomto smyslu rozumíme tu část dolní končetiny, která začná palcem u nohy a končí kotníkem.  Během našich operačních zákroků využíváme  nejnovějších vědeckých poznatků především miniinvazivní operační přístupy. Zabýváme se také léčbou poúrazových a degenerativních změn na noze.

Co operujeme?

Nejdůležitější pro léčbu postižení nohy je stanovení správné diagnózy. Nejčastěji pacienta přivádí do ambulance lékaře bolest, která bývá charakteristická pro jednotlivé diagnózy. Druhý nejčastější důvod pro návštěvu lékaře je deformita (změna tvaru) nohy a obava jejího zhoršení.

Pomůže právě vám tento zákrok?

To musí posoudit ošetřující ortoped. Vzhledem k tomu, že chirurgii nohy provádí v ORP Centru doc. MUDr. Rastislav Hromádka, je potřeba se nejprve objednat k němu na konzultaci.

chodidlo

Objednejte se

Objednejte se