Osteotomie dolních končetin

Všichni naši lékaři oboru ortopedie operují. Nabízíme operace prováděné ambulantně v místní anestezii, některé výkony provádíme v režimu jednodenní chirurgie a rozsáhlejší jako jsou artrokopie, kloubní náhrady případně osteotomie za hospitalizace v nemocnicích. Zákrokový sálek máme přímo v ORP Centru na Národní. Zde se specializujeme na chirurgii nohy, chirurgii ruky a na nanoskopické zákroky především na kolenních kloubech. 

Pokračovat níže

CO JE OSTEOTOMIE?

S vývojem moderních osteosyntetických materiálů se podařilo docílit velmi dobrých výsledků v kvalitě a rychlosti kostního hojení. To umožnilo v posledních několika letech doslova renesanci operací, jejichž výsledkem je srovnání ideální osy dolních končetin u pacientů, kteří mají lidově řečeno "nohy do O nebo do X". Toto zakřivení může být způsobeno jak prodělaným úrazem, tak rodinnou či genetickou predispozicí. V každém případě je důvodem pro asymetrické zatížení zejména kolenních kloubů, které vede k předčasnému poškození menisků a nadměrnému opotřebování kloubních ploch. Náprava optimální osy dolní končetiny pak může být nejen důvodem k oddálení nutné náhrady kolenního kloubu až o deset let, ale i k prevenci opakovaného roztržení sešitého menisku a podobně.

Kdo operuje: MUDr. František Picek
Kde se operuje:  Canadian Medical na Praze 5 (jednodenní chirurgie) a v Oblastní krajské nemocnici Kladno
Cena: po konzultaci s operujícím ortopedem

osteoosteo1