VŠE O KŘÍŽOVÝCH VAZECH

Pokračovat níže
VŠE O KŘÍŽOVÝCH VAZECH

Křížové vazy by si měl každý hýčkat jako oko v hlavě! K jejich poranění dochází nejčastěji při sportovních úrazech. Jak poznáte, že se ozval právě křížový vaz, jak a kdy je nutná operace, jak probíhá artroskopie a co se bude dít při rehabilitaci

 

 

Datum zveřejnění:

K poranění zkřížených vazů dochází nejčastěji při sportovních úrazech. Přední zkřížený vaz se snad nejčastěji poraní při větším násilí na koleno ze zevní strany - náraz do kolena při zatížené končetině (fotbal, hokej, lyže). Zadní zkřížený vaz se zase trhá při násilí při propnutém kolenním kloubu, doskočení na propnutou končetinu, protlačení kolena dozadu při zatížené končetině apod. Tato poranění mohou souviset s oslabením svalových skupin, při jiných úrazech či onemocněních. 

Do hlubin kolene...

Koleno je nejsložitější kloub v našem těle. Je to dáno tvarem kloubních ploch kostí ( češka, kost stehenní a holenní) a přítomností dalších struktur - menisků a vazů, které jsou nejen na zevních plochách kolene, ale i uvnitř kloubu. Tato složitá stavba je nutná k zajištění správné biomechanické souhry všech těchto struktur a umožňuje pohyb kolene hned v několika rovinách. Tedy nejen pohyb předozadní, ale i rozevírání do strana rotace kolem podélné osy. 

Koleno je často zatěžováno mnohonásobně vyšší vahou, než je tělesná hmotnost. Při běžné chůzi do schodů je zatížení 3,3x a při hlubokých dřepech dokonce 7,6x vyšší.

Zkřížené vazy ( přední a zadní) jsou pevné vazy ve střední části kolenního kloubu probíhající zkříženě v předozadním směru. . Svým průběhem zajišťují pasivní předo-zadní stabilitu kolenního kloubu. Aktivně tuto stabilitu podporují stehenní svaly - ohýbače i natahovače.

Příznaky 

Při úrazu cítíme prudkou bolest, pocit prasknutí, lupnutí či "vyskočení" kolena. Někdy zůstane koleno „zablokované“ - pohyb je výrazně omezen bolestí a reflexním stažením svalů. Rozvíjí se otok, často je přítomna masivní náplň krví, někdy i krevní výron (při současném poranění kloubního pouzdra či vazů zevních).

Terapie

Mnohdy se po krátkém znehybnění, šetření, bandážování a obkladech kolena mohou potíže zmírnit a při běžné zátěži nečiní potíže. Při větší zátěži, běhu, při skocích se může objevit pocit nejistoty, při oslabených svalech se může koleno při větší zátěži podlamovat.

Toto ovšem platí jen pokud jsou svaly v aktivním stahu, připravené na vynucený pohyb při běžné chůzi i sportu. Jsou-li uvolněny, jako např. při nečekaných, nekoordinovaných pohybech apod., dojde k opětovnému podvrtnutí. Pro tyto situace je vhodné pacienta vybavit speciální ortézou. Někteří pacienti však i přes to vnímají nejistotu v kolenním kloubu, stěžují si na "vyskakování, či podlamování" kolene. Mívají pozátěžové otoky.

Kolektivní a zejména míčové sporty jsou pro většinu pacientů s poraněným zkříženým vazem problémem. Navíc u nich hrozí vysoké nebezpečí, že si v souvislosti s častým podvrtnutím kolene poraní v blízké době i ostatní struktury měkkého kolene, jakými jsou například menisky a ostatní vazy. Pro tyto pacienty je vhodnější podstoupit operační rekonstrukci vazu.

Při plastikách zkřížených vazů se využívá tzv. artroskopie, což je méně invazivní endoskopická metoda. Ortoped většinou ze dvou malých řezů zavede do kolena videokameru a na obrazovce prohlédne kloubní dutinu. Druhým otvorem zavede nástroj (vyšetřovací sondu, kleštičky, nůžky, frézky a pod.) a zbytky roztrženého vazu z kloubní dutiny odstraní. Přitom lze vyloučit nebo ošetřit poranění dalších struktur kolenního kloubu.