REHABILITACE Z DOMOVA - PROČ PŮJČUJEME CAMOPED?

Pokračovat níže
REHABILITACE Z DOMOVA - PROČ PŮJČUJEME CAMOPED?

Pro intenzívnější rehabilitace po operaci nebo úrazu vám zapůjčíme domů Mobilizátor kolene CAMO®ped. Jde o velmi účinnou aktivní pomůcku, kterou unesete v jedné ruce a která umožňuje cvičení poraněné či operované končetiny pomocí síly zdravé končetiny. 

Datum zveřejnění:

Právě aktivním přístupem pacienta k rehabilitačnímu procesu spolu s uplatněním reflexního oblouku dosahuje CAMO®ped výborných výsledků v porovnání s pasivním pohybem motodlahou (CPM). Tím, že se do cvičení zapojují obě párové končetiny, dochází pomocí stimulace zkřížených drah k mimosmyslovému aktivnímu zapojování svalových skupin poraněné končetiny. CAMO®ped je také vhodnou pomůckou pro cvičení jako prevenci tromboembolické nemoci.

Váš cíl:

 • obnovení chybějícího rozsahu flexe - extense
 • postupné posilování svalů
 • motivování nemocného
 • zlepšení resorpce hematomů a otoků
 • fyzikální léčba při prevenci tromboembolické nemoci 

5b5f388329a11e148818fbc4f64bc65b

Kdy nejvíce využijete CAMOPED?

 • před a po operaci zkřížených vazů
 • při ztuhnutí kloubu
 • po náhradě kloubu
 • při synovektomii
 • při osteosteosyntese, zlomeninách, pseudoartrose a po korektivních osteotomiích
 • po rekonstrukčních operacích menisků a kloubní chrupavky
 • po douhodobém upoutání na lůžko
 • všeobecné užití při profylaxi tromboembolické nemoci 

 

Co umí nejnovější model Camopedu?

 • má tří stupně síly odporu
 • může nastavit délku skořepiny (délka lýtka)
 • změní těžiště nohy (aktivace quadricepshamstringu)
 • umí fixně nastavit valgosní či varózní postavení či případné uvolnění nastavení (přirozená hybnost)
 • umí nastavit odpor extense nohy v hlezenném kloubu
 • má pohodlné polstrování 

Chcete si CAMOPED vypůjčit? Kontaktujte prosím recepci ORP Centra nebo se zeptejte svého ošetřujícího fyzioterapeuta. Více informací také na telefonu 233 338 112 nebo na mailu 4gsyQOQg~ikmb