Zátěžová diagnostika

Cílem zátěžového vyšetření je posouzení reakce kardiovaskulárního aparátu na zvýšení fyzické aktivity. Na základě tohoto vyšetření vám naši lékaři pomohou nastavit optimální zátěž, abyste mohli sportovat bezpečně a přitom posunovat svoje limity. Zátěžová diagnostika typu ergometrie a spiroergometrie je vhodná nejen pro aktivní sportovce, ale i pro ty, kteří se sportem teprve začínají nebo se k němu vrací po delší pauze

 

Pokračovat níže

ERGOMETRIE

Pomocí ergometrie zjišťujeme, jak se vaše srdce a krevní oběh vyrovnávají se zátěží. Nejčastěji se používá k vyloučení či potvrzení ischemické choroby srdeční při udávaných bolestech na hrudi, dále k určení maximální výkonnosti srdce a krevního oběhu. Zátěžový test se provádí za kontroly krevního tlaku a tepové frekvence. 

SPIROERGOMETRIE

Jde o výkonnostní diagnostiku  doplněnou o hodnocení spotřeby kyslíku a výdechu kysličníku uhličitého. Díky diagnostice přesněji určíme aktuální stav zdatnosti organismu a je podstatným ukazatelem pro správné nastavení bezpečné a účinné tréninkové zátěže, intenzity i doby trvání. 

"Díky modernímu vybavení pro zátěžovou diagnostiku jsme schopni  posoudit funkční rezervy kardiovaskulárního systému a eliminovat rizika náhlých příhod jak u profesionálních tak rekreačních sportovců."

 

MUDr. Marcela Hašpicová
MUDr. Marcela Hašpicová

Vedoucí lékařka rehabilitace

CO ZAHRNUJE ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA:

  • Antropometrie - váha, výška, obvody
  • Tanita (pokud nebyla recentně)
  • Klidové EKG, TK, TF
  • Spirometrie před zátěží
  • Ergometrie
  • Závěrečné zhodnocení

Objednejte se

Objednejte se