Potřebujete poradit? Volejte 773 677 687

MUDr. Tomáš Bureš

Narodil se v roce 1975 v Kladně.

Studoval nejprve na Gymnáziu v Kladně. Maturoval v roce 1994.
Ve studiu pokračoval na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 2000.
Po promoci nastoupil jako lékař na chirurgické oddělení v Nemocnici Kladno, kde pracuje dodnes.

V roce 2003 získal atestaci v oboru všeobecná chirurgie, následně pak i licenci České lékařské komory k výkonu samostatné odborné praxe a poradenské činnosti v oboru.

Dále se od roku 2004 stal členem týmu cévní chirurgie a v roce 2008 dokončil specializaci v oboru cévní chirurgie složením specializační atestace.

Od roku 2004 také vede Centrum pro řešení kýly v Nemocnici Kladno, jako jedno z prvních těchto center v České republice.
Od roku 2006 je členem EHS - European Hernia Society.
Účastnil se domácích i zahraničních stáží se zaměřením na operační řešení kýl ( Venezia, Aachen, International hernia congresses EHS and AHS - Sevilla, Berlin, Ghent, New York, Gdansk etc. ) a stáží v oboru cévní a estetické chirurgie.
Je odborným lektorem pro beznapěťové techniky řešení břišních kýl.

V roce 2010 získal odborný certifikát na specializačním kurzu, vedeném profesorem Rogerem Khourim M.D. ( Miami breast center ), se zaměřením na možnosti lipograftingu v kosmetické medicíně, zejména se zaměřením na kosmetickou a rekonstrukční chirurgii prsu.

Od roku 2007 se také specializuje na použití laserů v kosmetické a cévní chirurgii a pracuje také jako lektor pro školení v tomto oboru.
Nyní pracuje jako zástupce primáře a ordinář cévní chirurgie v Oblastní nemocnici Kladno.
Od roku 2004 pracuje také v privátním sektoru.