Potřebujete poradit? Volejte 773 677 687

MUDr. Marcela Hašpicová

Specializace: Rehabilitace

Praxe a kvalifikace

 • FNKV – sekundární lékař II.interní klinika, interní základ 2007
 • Nemocnice Na Bulovce – lékař Oddělení léčebné rehabilitace, atestace v oboru RFM 2011

Stáže a kurzy

 • Oprávnění 1. stupně k provádění výkonů myoskeletální medicíny (IPVZ)
 • Osvědčení k poskytování zdravotní péče a rad sportovcům (uděleno na základě absolvování kurzu pořádaného Českou společností tělovýchovného lékařství)
 • Certifikát o absolvování rozšířeného kurzu ICF (KRL VFN)
 • Absolvování povinných kurzů a stáží v rámci specializace RFM
  1. Stáž v Lázních Třeboň
  2. Kurz základy balneologie Mariánské lázně
  3. Stáž na Ortopedické klinice FNB
  4. Stáž na Neurologickém oddělení FNB
  5. Kurz ergodiagnostiky a ergoterapie KRL VFN
  6. Kurz diagnostika a léčba bolesti FN Olomouc
  7. Kurz kinezioterapie (IPVZ)
  8. Kurz fyzikální terapie (KRL FNKV)
 • Kurz stabilizace páteře (IPVZ)
 • Kurz kinesiotaping (RehaSport)
 • Kurz rehabilitace v neurologii (IPVZ)
 • Kurz rehabilitace ve vnitřním lékařství a onkologii, geriatrie a psychosomatika (IPVZ)

Další aktivity

 • Výuka pregraduálních studentů v Čj i AJ v oborech interního lékařství a fyziologie (3LFUK)
 • Postgraduální studium v biomedicíně v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka – t.č. přerušno
 • Kurz metody a organizace vědecké práce (Centrum dohody a 3LFUK)
 • Základy statistiky v biomedicíně a zdravotnictví (EuroMise, AVČR)
 • Člen akreditační komise MZČR pro obor RFM (část vzdělávání za organizaci Mladí lékaři o.s.)

Publikace

  Postprandial endothelial dysfunction is ameliorated following a weight loss in obese premenopausal women (Medical Science Monitor)