Potřebujete poradit? Volejte 773 677 687

NOVÉ KURZY KOMPENZAČNÍCH TRÉNINKŮ PRO JUNIORY

Nově otevíráme 3měsíční kurzy pro aktivně sportující děti ve věku 10 - 15 let. Vycházíme z osvědčeného programu FIFA 11+. Řešíme přetížení a bolest ze sportu, předcházíme úrazům, zlepšujeme výkon.

Kurzy pro sportující děti (10 - 15 let)

Trénujeme mladé sportovce nejen pro lepší výkon v jejich sportu, ale především proto, aby se co nejdříve naučili vnímat základní principy fungování jejich těla,
předcházeli budoucím zraněním a bolestem. Doplňujeme do jejich pohybu to, na co se při většině tréninků zapomíná.

Kurzy jsou vedeny sportovním fyzioterapeutem, ve vlastní tělocvičně přímo v ORP Centru za účasti max čtyř dětí. Tréninky jsou 1x týdně v délce 90 minut.

Naše kompenzační cvičení vycházejí především z Programu FIFA 11+, který byl vytvořin pro hráče fotbalu. Jednotlivé cvičební moduly sportovní fyzioterapeuti ORP Centra propracovali tak, že kompenzační cvičení můžeme nabídnout nejen mladým fotbalistům, ale také hráčům a hráčkám volejbalu, hokeje, rugby, tenisu i golfu.

Proč jsou kompenzační cviky tak důležité?

Z výsledků studie FIFA vyplývá, že při pravidelném cvičení (2x týdně) klesá riziko zranění při tréninku až o 37% a o 29% při zápasech. Riziko těžkých zranění celkové klesá o 50%! Studie věnované zranění při fotbale ukazují, že 75% úrazů vzniká díky nedostatečnému fungování a posílení vlastního středu těla, nikoli v důsledku kontaktu s jiným hráčem.


Jak kurzy probíhají?

Kurzy jsou určeny výhradně pro sportující děti ve věku 10 - 15 let, kdy jsou schopny aktivně vnímat své tělo a naslouchat pokynům fyzioterapeuta.
Aby rodiče i děti viděli posun, je nutné přistupovat ke každému dítěti individuálně a proto také cvičíme v malých skupinkách (1 - 4 děti).

Na kurzech se podílí také rehabilitační a tělovýchovný lékař, který na přání rodičů s dětmi provede komplexní vstupní prohlídku, fyzioterapeut se podílí na sportovní diagnostice,
posturografii a vytvoří plán cvičení. Na konci kurzu se celá diagnostika opakuje, abychom viděli progres. Cviky jsou postaveny především na bázi posilování
s vlastní vahou, jelikož se musí zapojovat větší množství svalových skupin, než je tomu například u posilování na strojích, kde se cvičí izolovaně určité svaly.
Jako pomůcky jsou využívánýy pouze různé balanční pomůcky, gymbally, therabandy atd. Aby bylo jakékoli cvičení maximálně funkční, musí se co nejvíc podobat výsledku.
To znamená, že při cvičení budeme pracovat s polohami a svalovými skupinami, které se při daném sportu nejvíce zapojují.

V prvních cvičebních blocích se děti učí správně dýchat, vnímat své tělo a správně držet své tělo (posturu) v jednotlivých pozicích,
při kterých dochází k ideálnímu biomechanickému zatížení kloubů a ostatních struktur. Cviky jsou koncipované do levelů od těch
nejlehčích po nejtěžší. Základem je se každý týden posunout, ať už jen třeba v technickém provedení.
Postupně se tedy po malých krůčcích bude přidávat na náročnosti, díky čemuž budou děti dokonale adaptovány na sportovní zátěž,
kde je jejich tělo vystaveno někdy nadměrnému zatížení.
Každý týden by měl být vidět posun jak v rychlosti provedení, tak v kvalitě, koordinaci a výdrži. Je kladen důraz na správnou techniku provádění
jednotlivých cvičení, která by se měla zautomatizovat a vnést do stereotypu pohybu do dalších let.

Děti dostanou svůj individuální program, kde si budou zaznamenávat do deníku své pokroky, kde dostanou zpětnou vazbu a bude to tak pro ně mnohem zábavnější
a budou se těšit na každý trénink.

Rezervace provádí recepce ORP Centra na telefonu 233 338 112 , 773 677 687 nebo na mailu recepce@orp.cz