Need help? Call us 773 677 687

NESEĎ V GAUČI 1. DÍL- CVIKY PRO KRČNÍ PÁTEŘ

Protože jsme na chvíli uzavřeli ordinace fyzioterapeutů, budeme vám pravidelně přinášet sérii cviků, které pro vás připravili fyzioterapeuté ORPu a vy je můžete provádět z pohodlí domova nebo kanceláře.

  • Buďte ve cvičení důslední.
  • Myslete na to, kvalita je rozhodně lepší než kvantita.
  • Snažte se při cvičení dýchat dle pokynů (bez správného dýchání cvik NEMÁ smysl)

CVIČENÍ PŘI POTÍŽÍCH V OBLASTI KRČNÍ PÁTEŘE

SED: Chodidla od sebe, nohy na šířku kyčlí, paty přímo pod koleny, páteř napřímená (nesmíme se prohýbat v bedrech), břišní svaly aktivní, ramena od uší. Sed dodržovat při celém cvičení.

1. Ruce podél těla, úklon hlavy do strany, brada a nos dopředu

2. P ruka přes hlavu uchopí L ucho, P ruka vede hlavu do úklonu doprava, současně tlak L ramene směrem k zemi. Pohled očí nahoru ke stropu, nádech a s výdechem pohled očí dolů doprava do země. (to stejné na druhou stranu)

3. Vytočení hlavy o 45°. P ruka uchopí hlavu za zátylek a vede ji do předklonu. Pohled očí pod obočí, nádech a s výdechem dolů do země. (to stejné na druhou stranu)

4. Zasunujeme bradu vzad jakoby do šuplíku

5. Vytočíme hlavu doprava a provádíme půl kroužky od jednoho ramene k druhému. Hlava pouze do předklonu

6. Upažíme ruce, stlačíme ramena od uší, roztáhneme prsty na rukách, P palec na ruce vytočíme dolů k zemi, L palec směřuje ke stropu, zasuneme bradu do šuplíčku, vytočíme hlavu doprava, s výdechem měníme postavení hlavy a rukou. (Hlavu točíme doleva, levý palec k zemi a pravý ke stropu)

7. Ruce podél těla, pokrčíme v loktech, dlaně ke stropu a před tělem, prsty od sebe, vytáčíme ruce směrem od těla a zpět. Lokty zůstávají na místě

8. Ruce předpažíme před tělo, jako bychom uchopili volant, prsty lehce v pěst, vytočíme volantem doprava, levá ruka je výš, povytáhneme ji dopředu, L lopatku odlepíme od páteře, nevytáčíme se v trupu. (to stejné na druhou stranu)