Need help? Call us 773 677 687

AUTOLOGOUS CONDITIONED PLASMA TREATMENT

Are your joints hurting? Are you are sportsperson and are you post – injury? Are you post – operation and need to speed up your recovery? How ACP can help you and questions you may wish to ask
  Q: How does the ACP treatment work? A: ACP is a very simple, short and pain free process. During your approximately 15 minute visit with the orthopedic specialist, she will take about 9 mls of venous blood into syringe. Your blood will then be processed in special equipment, which will separate plasma. This process enables us to collect a sample containing plasma rich in blood cells and concentrated growth factors. This will be the plasma which our specialist will inject into the required spot. 

Q: How can I know that ACP treatment is the treatment I should consider? A: This is not something you can realize without specialized help. You will need a specialist consultation. The ACP treatment is suitable particularly for typical sports injuries, such as tennis elbow, Achilles tendon pain, jumper’s knee, heel pain. We can use the ACP to treat fresh or already operated damaged rotary cuff of shoulder joints, after replacement of crossed over knee tendons, difficult ankle sprain or other tendon injuries.

Q: How many plasma treatments do I need to receive? A: The most common treatment would be to give you two treatments in a week’s interval.

Q: My doctor told me that I have the fourth grade arthritis and that I should try ACP treatment. Can it help me? A: In this case would not recommend the ACP treatment. The ACP is ideal for helping your rehabilitation and greatly speed up your recovery after acute or chronic pain, is some cases by 50%. The ACP will sharply improve the chance of big joints cartilage, however the advanced stages of arthritis which would necessitate a joint replacement are not suitable to be treated by the ACP.
 
Q: I have been suffering from tennis elbow for over two years. Will ACP treatment help me and for how long? A: The enthesopathic injuries/arthritis, e.g. tennis elbow, golf elbow, painful groin, etc… are suitable to treat by anti-inflammatory and growth factors in ACP method. The biological treatment such as the ACP, can be effectively combined with other physical methods to treat tendon injuries, most effectively in combination with treatment by the extracorporeal shockwave therapy. Our experience shows that we can return you to the full activity after six months of treatment.

Q: Is there a statistical data showing the success and failure rates in patients treated by the ACP method? A: In 2010, the ORP Centrum was the first in Czech Republic to start using plasma to treat these kind of injuries. Our statistics show that our patients return to much – improved, quality movement 50% faster due to the treatment by the ACP method. Our patients can return to the full sporting activity 30% faster. Patients with arthritic pain in their knees can speed up their recovery by 34%, in comparison with the treatment by injections of hyaluron, where the return is only a 10% improvement. In cases of injuries or post – operative pain i.e. shoulder or Achilles tendon, the recovery is 30 - 50% faster.
 
Q: Can I interrupt the treatment for any reason? A: Yes we can interrupt or postpone the treatment without negative effect. We can complete the second half of your treatment two or three weeks after the first treatment.

The ACP Method is suitable for the treatment of: ·       Degenerative disease of big joints in early or mid-stages ·       Tennis elbow ·       Achilles tendon pain ·       Jumper’s knee ·       Heel pain ·       Shoulder joint injury ·       Sprained ankle ·       Fresh muscle injuries ·       Other post – operative complications

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:


Jak léčba vlastní krevní plazmou probíhá? Bolí to? Jak dlouho to trvá?


Odpověď: Proces je velmi jednoduchý, krátký a bezbolestný. Během asi 15ti minutové návštěvy ortopeda vám odeberou cca 9ml žilní krve do patentované dvojité zkumavky - stříkačky. Krev se poté zpracovává ve speciálním zařízení. Během zpracování se oddělí plazma a využitím druhého dílu stříkačky se odsaje. Získá se vzorek obsahující plazmu bohatou na krevní destičky a koncentrované růstové faktory. Právě takto získanou plazmu vám ortoped pomocí injekční jehly vpíchne do místa určení.

Jak vlastně mohu jako laik poznat, že jsem „zralý“ pro léčbu plazmou?

Odpověď: Sám to nepoznáte, je třeba se poradit se zkušeným ortopedem, který se touto léčbou zabývá. Léčba pomocí krevní plazmy je vhodná hlavně pro typické sportovní diagnózy, jakými je například tenisový loket, bolesti úponu Achillovy šlachy, skokanské koleno, bolesti paty. Používá se i u čerstvých či operovaných poškozeních rotátorových manžet ramenních kloubů, po náhradách zkřížených vazů kolen, těžších podvrtnutích kotníků či jiných vazivových poraněních.

Kolik dávek krevní plazmy je vhodné k léčbě úponových onemocnění?

 
Odpověď: K léčbě úponových bolestí používáme aplikaci ACP zpravidla ve dvou dávkách v týdenním intervalu.


Lékař mi řekl, že mám artrózu IV. stupně. Prý mám ještě zkusit krevní plazmu? Jaký bude výsledek?


Odpověď: V tomto případě bych léčbu plazmou vůbec nedoporučil, výsledek by byl nulový. Léčba ACP dokáže perfektně zrychlit hojení, zkrátit dobu rehabilitace při akutních i chronických potížích, a to v některých případech až o 50%. Významně zvýší naději na regeneraci chrupavky ve velkých kloubech, nicméně vysoká stádia artrózy indikovaná k implantaci umělého kloubu nejsou pro tuto léčbu vhodná a není to efektivní.

Už dva roky se marně snažím bojovat s tenisovým loktem. Pomůže mi krevní plazma a pokud ano, za jakou dobu?

Odpověď: Léčba tzv. entezopatie, např. tenisový loket, golfový loket, bolestivá třísla a další jsou vhodnou indikaci k léčbě protizánětlivými a růstovými faktory metodou ACP. Tuto biologickou léčbu lze s výhodou kombinovat s jinými fyzikálními metodami k léčbě úponových bolestí, nejlépe s metodou léčby rázovou vlnou. Naše zkušenosti zatím říkají, že návrat k plné aktivitě přichází už po šesti měsících.

Existují už nějaké statistiky pacientů, kterým tato léčba pomohla nebo nepomohla?


Odpověď: ORP CENTRUM začalo jako první v republice využívat plazmu v roce 2010. Ze statistiky úspěšnosti vyplývá, že návrat do kvalitního pohybu je až o 50% rychlejší právě díky léčbě krevní plazmou. Zaznamenali jsme návrat k plné sportovní výkonnosti po natažení svalů - o 30% kratší doba léčení. Při bolestech a obtížích s artrózou kolene – zlepšení o 34% (při léčbě injekcemi hyaluronátů jen 10%). V případě poranění a operací např. ramene nebo Achillovy šlachy – urychlení regenerace až o 30 - 50 %!

Mohu léčbu plazmou kdykoli přerušit? Čeká mě delší služební cesta.

Odpověď: Samozřejmě lze léčbu metodou ACP přerušit, aniž by byl její účinek znehodnocen. Můžete si naplánovat jednu polovinu léčby a tu druhou dokončit např. po 2 – 3 týdenní přestávce


 • Metoda je vhodná při léčbě:

  Degenerativních poškození velkých kloubů v počátečních a středních stádiích 
  Tenisového lokte 
  Bolestí úponu Achillovy šlachy 
  Skokanských kolen 
  Bolestech paty 
  Poranění ramenních kloubů 
  Těžších podvrtnutích kotníků 
  Čerstvých poranění svalů a dalších pooperačních potížích  

Léčbu krevní plazmou aplikujte výhradně zkušený lékař-ortoped po osobní konzultaci. KONTAKT: 233 338 112, 773 677 687