Potřebujete poradit? Volejte 773 677 687

LÉČBA KREVNÍ PLAZMOU

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O ÚČINKU

Léčba krevní plazmou slaví čtvrté narozeniny v ČR. V roce 2010 ji poprvé v České republice představil MUDr. František Picek z ORP CENTRA, kterou touto revoluční neoperační metodou začal léčit bolesti kloubů, úponů a šlach.

Metoda léčby krevní plazmou  je založena na docela prostém zákonu lidského těla. Podstatou účinku této bioterapie jsou vlastnosti krevních destiček (trombocytů), které uvolňují
řadu bílkovin, mj. tzv. růstové faktory a cytokiny. Ty významně pomáhají při léčbě.

Jaké jsou výsledky léčby krevní plazmou po třech letech?

V  renomovaném časopise ARTHROSKOPY byla publikována studie, která hodnotila účinnost krevní plazmy oproti kyselině hyaluronové. Celkem 15O pacientů s různým postižením chrupavky kolene od rozvláknění chrupavky až po těžkou artrózu bylo rozděleno do dvou stejných skupin. Jedné z nich byla aplikována kyselina hyaluronová a druhé právě růstové faktory krevní plazmy. Skupiny byly kontrolovány po 2 a 6 měsících. Výsledky studie ukázaly, že u pacientů, kteří dostali injekce s plazmou, došlo k podstatně většímu ústupu obtíží, než u druhé skupiny. Výraznější ústup obtíží vykazovali pacienti s menším postižením chrupavky a v mladším věku. U pacientů starších a s těžkým postižením chrupavky se výsledky  léčby oběma způsoby přibližovaly.

ONEMOCNĚNÍ, U KTERÝCH LÉČBA KREVNÍ PLAZMOU

VYKÁZALA VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY:

  • TENISOVÝ LOKET – provedené studie prokazují roční ústup obtíží po aplikaci 1 – 2 dávek.

     Je prokázán výrazně větší léčebný efekt, než při standardními opichy kortikoidy. Úspěšnost byla potvrzena v 73% případů.

  • Bolesti ACHILLOVY ŠLACHY – studie potvrzuje efekt v počtu 2 dávek za 18 měsíců pozorování.
  • SKOKANSKÉ KOLENO - úponové bolesti čéškového vazu – 3 injekce krevní plazmy s ústupem obtíží po 6ti měsících sledování.
  • ÚPONOVÉ BOLETI VAZŮ na spodní část patní kosti - po jedné aplikaci krevní plazmy došlo k ústupu obtíží v 77% případů.
  • RAMENO - sutura šlach rotátorové manžety – po 1 aplikaci plazmy je prokázáno výrazné urychlení pooperační rekonvalescence v prvních 3 měsících po operaci. 4 ze 6 studií vykazují po aplikaci plazmy snížení pooperační bolestivosti a urychlení hojení šlach rotátorové manžety.
  • SVALY - natažení a částečné přetržení – je prokázáno až 50% urychlení hojení. Při natažení a malých rupturách se aplikuje 1 dávka. Při větších pak 2 – 3 dávky.

 

KONTRAINDIKACE A OMEZEMÍ V APLIKACI KREVNÍ PLAZMY

ü Poruchy srážlivosti krve (v rámci onemocnění krve nebo při užívání léků, např. Warfarin)

ü Nádorové onemocnění

ü Celková infekční onemocnění

ü Plazma by se neměla podávat dříve než za 2 týdny po podávání kortikoidů

       (celkově nebo v podobě opichu). Je snížen efekt aplikace.

ü Pokud je plánována aplikace plazmy, neměly by se 48 hodin před aplikací

       užívat nesteroidní antirevmatika (Ibalgin, Diclofenac, Surgam, Aulin,

       Melovis apod.). I tyto léky snižují účinnost aplikace.

MUDr. František Picek - ortoped, sportovní traumatolog