Potřebujete poradit? Volejte 773 677 687

Prognóza

Dysplazie VDK (vrozené dysplazie kyčlí) je považována za preartrózu kyčelního kloubu, tedy i malá odchylka v postavení kloubu znamená riziko dřívějšího rozvoje degenerativních změn kyčle. Obávanou komplikací po konzervativní i operační léčbě je rozvoj tzv. Perthesovy choroby (aseptická nekróza – dočasné odumření hlavice stehenní kosti), nejčastěji mezi 5. – 7. rokem věku dítěte (cca v 7 % případů).

Proto se i vyléčení pacienti s VDK kontrolují RTG snímkem, většinou v 1., 3., 6., 10. a 15. roce. U pacientů s těžším postižením kloubu se v dospělosti doporučují sporty nezatěžující kloub vahou těla, jako je plavání, cyklistika, přednost mají sedavá zaměstnání. Pokud je dysplazie kyčlí VDK zachycena časně a zahájena bezprostředně léčba, je ve většině případů prognóza velmi dobrá.