Potřebujete poradit? Volejte 773 677 687

Vše o křížových vazech kolene

  • Koleno je nejsložitější kloub v našem těle. Je to dáno tvarem kloubních ploch kostí ( češka, kost stehenní a holenní) a přítomností dalších struktur - menisků a vazů, které jsou nejen na zevních plochách kolene, ale i uvnitř kloubu. Tato složitá stavba je nutná k zajištění správné biomechanické souhry všech těchto struktur a umožňuje pohyb kolene hned v několika rovinách. Tedy nejen pohyb předozadní, ale i rozevírání do strana rotace kolem podélné osy.
  • Koleno je často zatěžováno mnohonásobně vyšší vahou, než je tělesná hmotnost. Při běžné chůzi do schodů je zatížení 3,3x a při hlubokých dřepech dokonce 7,6x vyšší.
  • Zkřížené vazy ( přední a zadní) jsou pevné vazy ve střední části kolenního kloubu probíhající zkříženě v předozadním směru. . Svým průběhem zajišťují pasivní předo-zadní stabilitu kolenního kloubu. Aktivně tuto stabilitu podporují stehenní svaly - ohýbače i natahovače.

K poranění zkřížených vazů dochází nejčastěji při sportovních úrazech. Přední zkřížený vaz se snad nejčastěji poraní při větším násilí na koleno ze zevní strany - náraz do kolena při zatížené končetině (fotbal, hokej, lyže). Zadní zkřížený vaz se zase trhá při násilí při propnutém kolenním kloubu, doskočení na propnutou končetinu, protlačení kolena dozadu při zatížené končetině apod.
Tato poranění mohou souviset s oslabením svalových skupin, při jiných úrazech či onemocněních.

  • Příznaky

Při úrazu cítíme prudkou bolest, pocit prasknutí, lupnutí či "vyskočení" kolena. Někdy zůstane koleno „zablokované“ - pohyb je výrazně omezen bolestí a reflexním stažením svalů. Rozvíjí se otok, často je přítomna masivní náplň krví, někdy i krevní výron (při současném poranění kloubního pouzdra či vazů zevních).

  • Diagnóza

Diagnózu poranění zkřížených vazů stanovíme jednak posouzením mechanismu úrazu a klinickým vyšetřením - předo-zadní nestabilita kolena, někdy i bolestivé přeskočení v koleně při posunu bérce dopředu. Někdy je přítomen výpotek v kolenním kloubu. Rentgenové vyšetření jen vyloučí možnost jiného poranění - vazy na RTG vidět nejsou. Jen někdy u malých dojde k vytržení úponu vazu z kolenní kosti i s částí kosti - toto je možno na RTG snímku vidět. Ultrazvukové vyšetření zde není zcela spolehlivé, jistou možností je magnetická rezonance, ale ani ta nemá 100% průkaznost a je zatížena velkou finanční náročností.. Podle intenzity úrazového násilí se v kolenním kloubu často poraní několik struktur najednou - postranní vaz, meniskus i zkřížený vaz ( tato kombinace se označuje jako "nešťastná trojice" (Unhappy trias). Při izolovaném poranění zkříženého vazu mohou zbytky vazu v kloubu dráždit nebo i omezovat pohyb.

  • Terapie

Mnohdy se po krátkém znehybnění, šetření, bandážování a obkladech kolena mohou potíže zmírnit a při běžné zátěži nečiní potíže. Při větší zátěži, běhu, při skocích se může objevit pocit nejistoty, při oslabených svalech se může koleno při větší zátěži podlamovat.


Při konzervativním léčení se by po počátečním znehybnění měla následovat perioda intenzivního rozcvičování ztuhlého kloubu a posilování stehenního svalstva. Vydatná síla svaloviny může částečně v běžném životě minimalizovat případnou vzniklou nestabilitu.

Toto ovšem platí jen pokud jsou svaly v aktivním stahu, připravené na vynucený pohyb při běžné chůzi i sportu. Jsou-li uvolněny, jako např. při nečekaných, nekoordinovaných pohybech apod., dojde k opětovnému podvrtnutí. Pro tyto situace je vhodné pacienta vybavit speciální ortézou. Někteří pacienti však i přes to vnímají nejistotu v kolenním kloubu, stěžují si na "vyskakování, či podlamování" kolene. Mívají pozátěžové otoky.

Kolektivní a zejména míčové sporty jsou pro většinu pacientů s poraněným zkříženým vazem problémem. Navíc u nich hrozí vysoké nebezpečí, že si v souvislosti s častým podvrtnutím kolene poraní v blízké době i ostatní struktury měkkého kolene, jakými jsou například menisky a ostatní vazy. Pro tyto pacienty je vhodnější podstoupit operační rekonstrukci vazu.

Při plastikách zkřížených vazů se využívá tzv. artroskopie, což je méně invazivní endoskopická metoda. Ortoped většinou ze dvou malých řezů zavede do kolena videokameru a na obrazovce prohlédne kloubní dutinu. Druhým otvorem zavede nástroj (vyšetřovací sondu, kleštičky, nůžky, frézky a pod.) a zbytky roztrženého vazu z kloubní dutiny odstraní. Přitom lze vyloučit nebo ošetřit poranění dalších struktur kolenního kloubu.

KAM DÁL?