Potřebujete poradit? Volejte 773 677 687

INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÝ TĚLOCVIK

Léčebný tělocvik pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů, při kterém se klient postupně naučí cviky zaměřené na jeho problematickou oblast. Intenzita cvičení a jeho skladba je individuálně korigována a upravována dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Opakované procvičování jednotlivých cviků pak vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení k prodloužení trvání příznivých účinků a zlepšení či vymizení obtíží klienta.

V rámci individuálního cvičení klient obdrží i na míru sestavenou cvičební jednotku - PhysioTools, kterou si s sebou odnáší a pokračuje ve cvičení i doma.

INDIVIDULÁNÍ CVIKY "NA MÍRU"

Fyzioterapeut sestaví individuálně klientovi přehledný soubor cviků s popisným obrázkem a srozumitelnou psanou intruktáží ke každému cviku. Toto cvičení je sestaveno "na míru" pro klienta a pro jeho specifické obtíže. Tento návod pak klient využívá při svém domácím cvičení.